سیستم داخله آنلاین

ورود

محصل ثبت نام شده

ثبت نام

محصل جدید

نتیجه

نتیجه امتحان کانکور

  روز تا کانکور متفرقه

  ثبت نام

   اطلاعات شخصی

    مشخصات تعلیمی

     انتخاب رشته

      مدت تحصیلی -

      هزینه -

      یک رشته را انتخاب نمایید.

      اسناد

       • سایز فایل از 2MB بیشتر نباشد.
       • فارمت های PNG,PDF و JPEG پذیرفته میشود.
       • سایز فایل از 3MB بیشتر نباشد.
       • تمام اوراق نمرات ۳ ساله خود را در یک فایل PDF یکجا نموده اینجا آپلود نمایید.
       • تنها فارمت PDF پذیرفته میشود.
       • اگر شهادت نامه دارید، شهادت نامه خود را نیز در همین فایل اضافه نمایید.

       تعهد نامه

        تعهد نامه محصل
        محصل عزیز:
        امیدوارم منحیث یک جوان اندیشمند ، متعهد و تصمیم گیر با کسب دانش و مهارت های فردی خویش، افتخار انجام خدمت را به مردم داشته و در اعمار جامعه نیازمند ادای رسالت نمایید. رهبری دانشگاه آریا، در این راستا شما را همکاری نموده و در ابعاد مختلف، شرایط و امکانات مناسب را فراهم می سازد، در تحقق این آرمان مقدس از شما جوان عزیز صمیمانه تقاضا می گردد، تا برای ساختن یک فضای تحصیلی و الگو ساز سهم شایسته داشته ، ادای مسوولیت نمایید.
        سپاس 
        
        رعایت لوایح و مقررات
        1.رعایت لایحه سیستم کریریت.
        2.رعایت لایحه نظم و دسپلین.
        3.رعایت لایحه تاجیل و تبدیلی ها.
        4. رعایت لایحه مزد تحصیلی.
        5. رعایت تصامیم شورای رهبری.
        6. رعایت تمام لوایح، مقررات و فصیله نامه های وزارت محترم تحصیلات عالی.
        
        رعایت نظم و دسپلین
        1.احترام و پایبندی به اساسات و شعایر دین مقدس اسلام.
        2.رعایت قانون اساسی و تمام قوانین نافذه کشور.
        3.رعایت بهداشت، حفظ محیط زیست و لوازم دانشگاه آریا.
        4. احترام به کادر علمی، اداری و تمام دانشجویان دانشگاه آریا.
        5.احترام به آزادی بیان با در نظرداشت معیارهای قبول شده.
        6.احترام متقابل به دانشجویان و برقراری روابط حسنه و اکادمیک با همصنفان.
        7.اجتناب از هر نوع تعصبات قومی، لسانی، مذهبی، سمتی و نژادی در داخل دانشگاه آریا.
        8.اجتناب از هر نوع اعمال منافی اخلاق و ضد کرامت انسانی در داخل دانشگاه آریا.
        9.اجتناب از هر نوع فعالیت های تخریب کارانه و اعمال ضد بشری در داخل دانشگاه آریا.
        10.اجتناب از استعمال هر نوع دخانیات و مسکرات در داخل دانشگاه آریا.
        11.خودداری از ورود هر نوع اسلحه سرد و گرم در داخل دانشگاه آریا.
        12.خودداری از هر نوع فعالیت های سیاسی و گروهی در داخل دانشگاه آریا.
        13.خودداری از گشت و گذار بیجا و بی مورد در اوقات درسی.
        14.خودداری از هر نوع عمل زشت و خشونت زا که باعث بدامنی ، بی نظمی و خصومت در داخل دانشگاه 
        آریا گردد.
        
        تعهد شخص محصل
        من متعهد به رعایت تمام ماده های لوایح و مقررات فوق می باشم.
        هر گاه از مواد مندرجه فوق سر کشی و تخطی نمایم، در آن صورت هر نوع تصمیم گیری شورای رهبری دانشگاه آریا در قبالم را می پذیرم..
        
        

        مراحل ثبت نام

        با کلیک روی هر مرحله میتوانید اطلاعات تان را اصلاح نمایید

        1

        ثبت نام

        2

        اطلاعات شخصی

        3

        مشخصات تعلیمی

        4

        انتخاب رشته

        5

        اسناد

        6

        تعهد نامه