خوش آمدید
به دنیای پرورش استعداد ها

دانشجوی ثبت نام شده

دانش آموز جدید

نتیجه امتحان کانکور

ثبت نام

  اطلاعات شخصی

   مشخصات تعلیمی

    انتخاب رشته

     مدت تحصیلی -

     هزینه -

     یک رشته را انتخاب نمایید.

     اسناد

      • سایز فایل از 2MB بیشتر نباشد.
      • فارمت های PNG,PDF و JPEG پذیرفته میشود.
      • سایز فایل از 3MB بیشتر نباشد.
      • تمام اوراق نمرات ۳ ساله خود را در یک فایل PDF یکجا نموده اینجا آپلود نمایید.
      • تنها فارمت PDF پذیرفته میشود.
      • اگر شهادت نامه دارید، شهادت نامه خود را نیز در همین فایل اضافه نمایید.

      تعهد نامه

       تعهد نامه محصل
       محصل عزیز:
       امیدوارم منحیث یک جوان اندیشمند ، متعهد و تصمیم گیر با کسب دانش و مهارت های فردی خویش، افتخار انجام خدمت را به مردم داشته و در اعمار جامعه نیازمند ادای رسالت نمایید. رهبری دانشگاه آریا، در این راستا شما را همکاری نموده و در ابعاد مختلف، شرایط و امکانات مناسب را فراهم می سازد، در تحقق این آرمان مقدس از شما جوان عزیز صمیمانه تقاضا می گردد، تا برای ساختن یک فضای تحصیلی و الگو ساز سهم شایسته داشته ، ادای مسوولیت نمایید.
       سپاس 
       
       رعایت لوایح و مقررات
       1.رعایت لایحه سیستم کریریت.
       2.رعایت لایحه نظم و دسپلین.
       3.رعایت لایحه تاجیل و تبدیلی ها.
       4. رعایت لایحه مزد تحصیلی.
       5. رعایت تصامیم شورای رهبری.
       6. رعایت تمام لوایح، مقررات و فصیله نامه های وزارت محترم تحصیلات عالی.
       
       رعایت نظم و دسپلین
       1.احترام و پایبندی به اساسات و شعایر دین مقدس اسلام.
       2.رعایت قانون اساسی و تمام قوانین نافذه کشور.
       3.رعایت بهداشت، حفظ محیط زیست و لوازم دانشگاه آریا.
       4. احترام به کادر علمی، اداری و تمام دانشجویان دانشگاه آریا.
       5.احترام به آزادی بیان با در نظرداشت معیارهای قبول شده.
       6.احترام متقابل به دانشجویان و برقراری روابط حسنه و اکادمیک با همصنفان.
       7.اجتناب از هر نوع تعصبات قومی، لسانی، مذهبی، سمتی و نژادی در داخل دانشگاه آریا.
       8.اجتناب از هر نوع اعمال منافی اخلاق و ضد کرامت انسانی در داخل دانشگاه آریا.
       9.اجتناب از هر نوع فعالیت های تخریب کارانه و اعمال ضد بشری در داخل دانشگاه آریا.
       10.اجتناب از استعمال هر نوع دخانیات و مسکرات در داخل دانشگاه آریا.
       11.خودداری از ورود هر نوع اسلحه سرد و گرم در داخل دانشگاه آریا.
       12.خودداری از هر نوع فعالیت های سیاسی و گروهی در داخل دانشگاه آریا.
       13.خودداری از گشت و گذار بیجا و بی مورد در اوقات درسی.
       14.خودداری از هر نوع عمل زشت و خشونت زا که باعث بدامنی ، بی نظمی و خصومت در داخل دانشگاه 
       آریا گردد.
       
       تعهد شخص محصل
       من متعهد به رعایت تمام ماده های لوایح و مقررات فوق می باشم.
       هر گاه از مواد مندرجه فوق سر کشی و تخطی نمایم، در آن صورت هر نوع تصمیم گیری شورای رهبری دانشگاه آریا در قبالم را می پذیرم..